We Want Open Link!
With confirm this alert, selected link will be open in new tab or new browser`s window...
Are You Sure?
Confirm Deny
بریج اکسپرت

برای متقاضیان

موسسه خصوصی کاریابی بریج اکسپرت ایران اولین موسسه کاریابی بین‌المللی در ایران است.

ما فرصت‌های حرفه‌ای درخشانی را به شما در شرکت‌های چند ملیتی خارجی فعال در ایران ارائه می‌دهیم.

 

خدمات

بریج اکسپرت از افراد با پتانسیل و استعداد زیاد، برای اشتغال در شرکت‌های آلمانی یا بین‌المللی در ایران پشتیبانی می‌کند. پشتیبانی همه‌جانبه‌ی ما از شما، امکان یک شروع موفق در حرفه‌ی بین‌المللی را برای شما مهیا می‌کند.
این موقعیت، فرصتی مناسب برای شروع یک حرفه بین‌المللی است.

 

استخدام‌ها و موقعیت‌های ما: