We Want Open Link!
With confirm this alert, selected link will be open in new tab or new browser`s window...
Are You Sure?
Confirm Deny
بریج اکسپرت

درباره‌ی ما

کار برای کمپانی‌های چند ملیتی و معتبر!

مشاور درجه یک شما در بازار کار ایران

ما برای دفاتر مشتریان آلمانی و بین‌المللی واقع در ایرانِ خود، ایرانیان حرفه‌ای، باانگیزه و با شایستگی بالا را استخدام می‌کنیم.
خدمات جامع ما برای حمایت از داوطلبان برگزیده‌ای که انتخاب شده‌اند از همان روزهای ابتدایی خواهد بود.
اگر تمایل به کار کردن و دریافت بالاترین پست‌ها در بهترین شرکت‌ها در ایران را دارید؛ رزومه‌ی خود را توسط فرم درخواست ارسال نمایید.
بریج اکسپرت ایران دفتر رابط ایران با دفتر بریج اکسپرت مونیخ آلمان است، و به طور عمده استخدام‌ها، منتهی به کسب‌وکارهای بین‌المللی در ایران، آلمان، سوییس و اتریش می‌شود.
موسسه کاریابی بریج اکسپرت ایران، ترکیبی از دانش حرفه‌ای موسسات کاریابی آلمانی و دانش عمیق از بازار کار ایران و شناخت فرهنگی است.