We Want Open Link!
With confirm this alert, selected link will be open in new tab or new browser`s window...
Are You Sure?
Confirm Deny
بریج اکسپرت

ما فرصت‌های حرفه‌ای درخشانی را به شما در شرکت‌های چند ملیتی خارجی فعال در ایران ارائه می‌دهیم


برای متقاضیان
آیا علاقه‌مند به کسب یک موقعیت شغلی مناسب و حرفه‌ای در یک شرکت بین‌المللیِ اروپایی در ایرانید؟ ما کارفرمایان مطرحی داریم که به دنبال داوطلبانی مانند شما هستند، و شما را به عنوان نیروی کار بومی معرفی و در تمام مراحل تا استخدام پشتیبانی و راهنمایی خواهیم کرد. اطلاعات بیشتر از فرصت‌های شغلی در ایران…
درباره‌ی ما
موسسه کاریابی بریج اکسپرت ایران اولین موسسه بین‌المللی استخدام در ایران است. موسسه کاریابی بریج اکسپرت ایران، ترکیبی از دانش حرفه‌ای موسسات کاریابی آلمانی و دانش عمیق بازار کار ایران و شناخت فرهنگی آن است. از ما بیشتر بدانید...